การบริกาหารสุขภาพจิตเพื่อลดความเครียด

ต้องบอกเลยว่าการบริกาหารสุขภาพจิตเพื่อลดความเครียด เป็นสิ่งจำเป็นมากกับคนทั่วไปในปัจจุบันเพราะ ทุกวันนี้มีปัจจัยภายนอกหลายอย่างที่ อาจจะทำให้เราเกิดอาการเครียด ซึ่งนอกจากการทำงานแล้วยังมีเรื่องอื่นๆ ที่ทำให้เราต้องหัวเสียไม่ว่าจะเป็นการจราจรที่ติดขัด สภาพสังคมที่บางครั้งเราเห็นแล้วเกิดความไม่พอใจ จนเกิดความหงุดหงิดดังนั้นเราจึงควรรับมือในเรื่องเหล่านี้ครับ โดยอย่างแรกที่สามารถทำได้คือการทำสมาธิด้วยการนั่งสมาธิเพราะมันทำให้เราเป็นคนใจเย็น คิดในเรื่องต่างๆ ด้วยเหตุด้วยผล ทำให้เราเข้าใจในเรื่องต่างๆ ได้ดีขึ้นรวมถึงการปรับอารมณ์ให้เข้ากับสถานการได้โดยไม่เกิดความหงุดหงิดครับ ซึ่งเรื่องเกี่ยวกับจิตใจนั้นมันสำคัญมากในบางครั้งสามารถก่อให้เกิดปัญหาสังคมได้เลยทีเดียว โดยปัญหาที่เราสามารถพบได้บ่อยเลยก็คือ

1 ปัญหาความรุนแรง ซึ่งตรงนี้บอกได้เลยว่าจะเห็นออกสื่อไม่เว้นแต่ละวันเลย ทั้งที่เกิดกับเด็กตรงนี้ผมรู้สึกหดหู่มากเพราะในบางครั้งผู้กระทำเป็นคนในครอบครัว ที่มีสายเลือดเดียวกัน อย่างรู้กันอยู่แล้วว่าเด็กคงไม่มีกำลังขัดขืน จึงโดนกระทำสิ่งเหล่านี้ได้โดยง่ายในบางครั้งเสียชีวิตเลยก็มี พอสอบถามผู้กระทำความผิดก็พบว่าเหตุเกิดจากความเครียด จนหาทางออกไม่ได้ สิ่งเหล่านี้จึงควรมีการแก้ไข ซึ่งผู้ใกล้ชิดสามารถช่วยพวกเขาได้ครับ ด้วยการรับฟังและ ช่วยคิดแก้ปัญหา กับคนในครอบครัว โดยที่ไม่ควรละเลย

2 ปัญหาสังคม สิ่งนี้มันจะเป็นปัญหาต่อเนื่องจากข้อ 1 เพราะเมื่อเกิดความรุ่นแรงในบ้านแล้ว เด็กไม่สามารถหาทางออกได้ดังนั้นจึงไม่ยากเลยที่คนเหล่านี้จะไปทำสิ่งที่ไม่ดี เพราะเขาเห็นตัวอย่างจากคนในบ้านที่ทำกับเขาโดยตรง ซึ่งถ้าเรายังไม่รู้จักบริหารสุขภาพจิตเพื่อลดความเครียดตั้งแต่ตอนนี้ อาจจะทำให้ปัญหาอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย